Lời bài hát Nhớ Mãi Ơn Thầy

có bao nhiêu vì sao,vì sao trên trời.
Là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi.
Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi 
Về thăm quê người,cho tôi được lần thôi 
Được chiêm bái thầy.

Xin cho tôi dù chỉ một lần
Được ngắm dung nham ngài
Để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi 
Tư duy tôi ghi nhớ mãi ơn người 
Sư phụ ơi con mãi yêu thương thầy

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét