Lời bài hát Những Vòng Tay Xuôi

Đừng cho tôi vòng tay mê mẩn Đừng cho tôi lời âu yếm đầu môi Đừng cho tôi xin đừng cho tôi nữa Đã hết rồi tháng ngày đam mê. Nhìn tôi đây vòng tay đã mỏi Đời tôi đây rã rời những lần yêu Nhìn tôi đi hãy nhìn tôi đi nhé Cuối cuộc tình còn lắm thương đau. Tay tôi xuôi, mắt tôi đã mỏi Tìm tình yêu một thoáng bay xa Hồn lịm chết theo từng cơn nắng đổ Cúi mặt buồn lệ nhỏ xót xa. Đừng thương tôi, đừng thương tôi nữa Đừng thương tôi lời thương xót đầu môi Đừng cho tôi xin đừng cho tôi nữa Những ngọt ngào làm khổ tôi thêm. Đừng cho nhau, đừng cho nhau nữa Còn cho nhau là giết chết đời nhau Đừng cho nhau thôi đừng cho nhau nữa Hãy coi đây là giấc chiêm bao.

Đăng nhận xét