Lời bài hát Tiếng Xưa

Hoàng hôn lá reo bên thềm 
Hoàng hôn tơi bời lá thu sương mờ ngậm ngùi xuân xanh 
Bâng khuâng phím loan vương tình 
đâu bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường 
phai tàn một thời liệt oanh xa đưa gió mây lạnh lùng 
Chiều thu nhớ nhung vì đâu, thắm đôi giòng châu 
tiếc thay tại sao đành lỡ làng man mác khói hương bay dịu dàng 
Như tóc mây vương dáng liễu mơ màng cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương ai đó tri âm biết cùng. 
Hoàng hôn gió sương lạnh lùng
Hoàng hôn bao niềm nhớ nhung thiết tha đàn rung tiếng tơ 
vấn vương trôi theo mây mờ 
Đâu khúc cô liêu duyên dáng tiêu điều dư âm chìm theo giòng châu tràn lan sóng vương mạch sầu. 
Đàn ơi thiết tha vì đâu, tiếng xưa trầm ngâm lắng rung đường tơ bao mơ màng 
Lưu luyến hương thu thêm dịu dàng 
Ai có hay chăng say khúc ưu tư, gió sương chiều thu buồn mơ ai đó tri âm hững hờ.

Đăng nhận xét