Lời bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương

Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt bên mưa quây
Em dang tay, em xòe tay
Chẳng thể nào xua tan mây 
(Mà) chẳng thể nào che anh được.

(Chừ) rút sợi thương (ấy mới) chằm mái lợp
Rút sợi nhớ (mới) đan vòm xanh
Nghiêng sườn đông (mà) che mưa anh
Nghiêng sườn tây xõa bóng mát.

Rợp trời thương (ấy) màu xanh suốt 
(Mà) em nghiêng hết (ấy mới) về phương anh
(Mà) em nghiêng hết (ấy mới) về phương anh.

Đăng nhận xét