Lời bài hát Chim Khon Do Ngon Thau Dau-Q+T

Chim khôn đỗ ngọ Thầu Dầu
Người vui có chốn người sầu có nơi
Đã đành có chốn thời thôi

Đa mang là mang chi nữa, để tội trời là trời ai mang này ố ai ơi em kể từ khi.
Đã biết vàng nay a tuổi vàng này ố ai ơi em kể từ khi, đá biết vàng nay a tuỏi vàng

Lòng càng là càng thảm thiết , để dạ càng ngẩn ngoe này ố ai ơi, đã bấy lâu nay, mới được ngày nay a một ngày này ố ai ơi đã bấy lâu nay, mới được ngày nay a một ngày.

Nghĩ người là người rãi gió để dầm mưa chứ mưa xót thầm này ố ai ơi, em đã thề rắng, hai chữ ớ tâm nay a đồng tâm này ố ai ơi em đã thề rắng.hai chữ tâm nay a đồng tâm.

Trăm năm thề chẳng, để ôm cầm là cầm thuyền ai, này ố ai ơi .....

Đăng nhận xét