Lời bài hát Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ

Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ 
Sống bên nhau không xa một giờ.
Ngày xưa nay Ngưu Lang Chức Nữ 
Sống yêu thương đố ai có ngờ. 

Tình yêu trao nhau gắn bó 
Khiến cho ai thấy việc chẳng lo 
Trơì xanh không thương hai người 
Nên bắt đầy chia cách đôi bờ.

[ĐK]:
Đầu sông cuối sông Ngân Hà, 
Khổ thương nhớ nhau trông chờ.
Tình nên thơ thành bơ vơ xa cách mịt mờ. 

Tuỉ thân chữ yêu không thành
Cả đôi khóc than duyên tình
Mà taị sao nhịp khổ đau không thấu trời xanh?

Ngày nay đôi ta đắm đuối 
Sống bên nhau yêu đương vời vợi
Dù cho say mê sớm tối 
Vẫn khuyên nhau gắn trọn kiếp người.

Tình yêu cao hơn thác núi 
Cũng bao la khác nào biển khơi.
Mà sao hôm nay ông trời 
Chia rẽ mình xa cách muôn đời.

Đăng nhận xét