Lời bài hát Túy Ca

Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc 
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau 
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc 
Cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu.

Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng 
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa 
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn 
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ.

Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ 
Bởi ta say, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ 
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú 
Trong âm vang, trong âm vang dậy sóng sông hồ.

Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ 
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắt tim gan 
Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ 
Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang...

Này này uống đi em một giọt sầu ly biệt 
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh 
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết 
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh...

Đăng nhận xét