Lời bài hát háu Thương Chú Bộ Đội

Cháu thương chú bộ đội
Nơi rừng sâu biên giới.
Cháu thương chú bộ đội
Canh giữ ngoài đảo xa.
Cho chúng cháu ở nhà,
Có mùa xuân nở hoa.
Cho tiếng hát hòa bình
Vang trời xanh quê ta

Thư Viện Lời Bài Hát

1 nhận xét:

Đăng nhận xét