Lời bài hát Nước Mắt Ngừng Thôi Rơi

ài hát tương tự\" với tên bài hát mà bạn vừa điền vào.

Bước 3: Điền nghệ danh những người trình bày ca khúc. Nghệ danh của bạn phải giống hoàn toàn nghệ danh mà bạn đã khai báo trong lý lịch.

Bước 4: Điền tên nơi thu âm và phần giới thiệu (nếu có).

Bước 5: Chọn bài hát có tên và tác giả giống bài hát bạn trình bày ở \"Bài hát tương tự\" bên tay phải để cập nhập thông tin cho bài hát (tác giả, lời bài hát...).

Bước 6: Nếu bài hát bạn chọn không có trong \"Bài hát tương tự\". Bạn hãy chọn \"BÀI HÁT KHÁC ...\" (nằm ở phía dưới cùng của danh mục \"Bài hát tương tự\") và điền đầy đủ thông tin (tác giả, lời bài hát...) để gửi bài hát của mình.

Lưu ý: Yêu Ca Hát yêu cầu thành viên chỉ được gởi beat/playback hoặc phải là người có tham gia hoàn thành bài hát này. Nghĩa là:
1. Nếu gởi bài hát của bạn thì nghệ danh của bạn đã khai báo phải được ghi chính xác trong phần trình bày, sáng tác hoặc thơ/lời.
2. Nếu gởi nhạc nền (playback, beat, karaoke) thì bạn phải ghi chữ Beat trong phần người trình bày.

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét