Lời bài hát Tình Yêu Thiên Chúa

ÐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao,
đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền ? 
Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho
con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương 
Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn,
gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời ! 
Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân,
loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.

PK1. Người đã thương con từ thủa xa xôi chưa có bầu trời. 
Nào ai có biết con đã từ đâu sinh đến trong đời. 
Chúa đã thương con nên có đôi môi con ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. 

ÐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao,
đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền ? 
Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho
con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương 
Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn,
gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời ! 
Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân,
loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. 

(NHẠC DẠO...)

PK2. Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ. 
Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. 
Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người. 

ÐK: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao,
đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền ? 
Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho
con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương 
Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn,
gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời ! 
Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân,
loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.


(KẾT 2 LẦN...)

Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân,
loan báo thiên ân cho khắp nhân trần

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét