Lời bài hát Vì Trong Nghịch Cảnh 2

Biết rằng mình yêu nhau là mang lấy thương đau
Vì anh đây quá nghèo còn em lắm sang giàu
Hai cảnh đời nào ai biết anh ơi ngoài anh với em thôi

Nếu đời dành cho nhau niềm tin đến mai sau 
Vượt qua bao chắc trở tình yêu mãi tôn thờ
Cho nổi sầu triền miên tiếp theo sau áo mặc sao qua khỏi đâu

[ĐK]
Tơ duyên nay đã xa rồi, còn chăng kỷ niệm ngỡ ngàng bên nhau 
Tuổi đời đôi tám thướt tha độ trăng tròn đó mận mà làm sao 

Bây giờ chấp nhận khổ đau vì trong nghịch cảnh tình đâu dở dang
Một người cắt bước sang ngang, một người ôm lấy bẽ bàng rừ đây

Nếu đời dành cho nhau niềm tin đến mai sau 
Vượt qua bao cách trở tình yêu mãi tôn thờ
Cho ví dầu tình tha thiết thăm sâu, áo mặc sau qua khỏi đầu.

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét