Lời bài hát Hãy Hát Lên Bài Ca Công Đoàn

Từ thành phố tới núi rừng xa thẳm
Sum họp về đây vang khúc hát công đoàn
Công đoàn Việt Nam xây dựng nước non tươi đẹp
Cùng nhau đi tới bước dưới cờ Đảng quang vinh.

Vì cuộc sống của người lao động
Vì quyền lợi giai cấp công nhân
Vì Chủ nghĩa xã hội ta đi tới
Nào bạn ơi! Hát vang bài ca
Công đoàn Việt Nam cuộc sống của ta. 

Cùng đoàn kết dưới cờ búa liềm
Kìa đội ngũ công đoàn lớn mạnh
Cùng nhau đi tới xây dựng Việt Nam yêu dấu
Vì ngày mai, tiến lên bạn ơi. 

Công đoàn Việt Nam vang mãi bài ca
Cùng đoàn kết dân tộc khắp miền
Vì tổ quốc chúng ta tiến lên
Cùng nhau xây đắp thắm tô nước non này.

***
đất nước đẹp tươi....

Thư Viện Lời Bài Hát

1 nhận xét:

Đăng nhận xét