Lời bài hát Dao Xa_Em_Song

sóng xô bờ. biển sóng xô bờ, hôn lên dấu chân người lính trẻ chúng tôi đi không ầm ào không lặng lẽ một chiếc ba lô, một cây súng bình thường và cả tấm lòng của mẹ cho con Dk; chúng tôi là người lính biên cương nơi tiền tiêu bạc đầu sóng vỗ là ngọn lửa hồng thắp sáng hàng dương giữi thông mạch dầu từ đáy đại dương chúng tôi là người lính biên cương nghe sóng biển đông, ngỡ bài ca tổ quốc nghe gió thu về nhớ thuở xưa dựng nước quý yêu cuộc đời xin làm cây phong ba chúng tôi nguyện là lính nơi đảo xa

Đăng nhận xét