Lời bài hát Giận Nhau Một Tuần

Lặng lẽ hai người không nói năng 
Giận nhau làm cả đôi bẽ bàng 
Không muốn nhìn mà cứ quay đi 
Hai đứa giận dỗi hết thư tình 
Khi đã chẳng hợp duyên hợp tính 

Một đứa hay buồn hay dối thôi 
Lại thêm một đứa hay trách hờn 
Khi đối mặt là cãi nhau thôi 
Như pháo nổ ngày tết trong đời 
Không đứa nào chịu kém một lời 

Từ ngày hai đứa giận hàng xóm lắm xôn xao 
Còn thêm dăm đứa bạn nhiều bàn tán ra vào 
Giận nhau, dù một vài giây phút tưởng rằng bằng ba năm
2.
Giận mãi bây giờ hai đứa vui 
Lại thương lại nói yêu nhất đời 
Hai đứa chiều chiều đứng bên nhau 
Tay nắm chặt, kề sát đôi đầu 
Hai đứa bảo chuyện cũ nên hoà

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét