Lời bài hát Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Nam
Chim rừng líu lo cảnh thơ mộng quá
Đôi lời thăm hỏi đường đến ngôi trường
Mắt nhìn hai lối khó mong tri quan lồ
Xin người chỉ giúp dùm cho.
Thoại: Dạ xin người chỉ giúp giùm cho.

Nữ

Đây miền nam núi chập chùng
Mà gười đời đặt tên là Nam Sơn
Nhiều lối đi lên tới ngôi trường
Ngôi trường gần đây cách hai đèo
Đường kia là đi hướng đi sơn đèo.

Nam
Thoại: xin đa tạ
Vui thay, thích thay chí tang bồng
Nấu sử sôi kinh chí ta chung cùng
Xin cho biết tên mình làm quen nhau buổi ban đầu
Suối hát thông reo tạt lòng, ghi một lòng
Dù một lòng hằng mong biết tên huynh đài.
Thoại: dạ thỉnh công tử cho biết cao danh quý tanh.

Nữ
Nhà có dư hàng trăm tên hầu
Miền Triết Giang là quê
Còn tuổi xuân vừa trăng tròn
Tôi xứng danh là Chúc Anh Đài.

Nam:
Thoại: dạ xin kính chào chúc công tử

Nữ thoại:
dạ chẳng hay quý danh của công tử là chi, xin cho tôi được biết.

Nam:
Thoại: dạ xin thưa cùng chúc công tử.

Cha tôi mất đi đã lâu khi tuổi còn ấu thơ
Mẹ già ngày đêm dưỡng nuôi ngày qua ngày qua
Tuổi mộng mơ vừa đúng lứa đôi trăng
Chuyện tình quê nhà qua ngày đủ ăn
Dạ tôi tên Lương Sơn Bá.

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét