Lời bài hát Màu Hoa Đỏ

Có người lính từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về Dòng tên anh khắc vào đá núi Mây ngàn hôn bóng cây che Chiều biên cương trắng trời sương núi Mẹ già mỏi mắt nhìn theo Việt Nam ơi ! Việt Nam ! Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con Việt Nam ơi ! Việt Nam ! Ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hôn.

Đăng nhận xét