Lời bài hát Nghèo

Khi tôi sinh ra, mang được ngay, tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm, không đổi thay, lớn lên còn nghèo
Luôn đi bên tôi, như với nguời, tình thân thiết
Công danh trong tay, như cát bụi, trên phố hè.

Tôi chưa yêu ai, hay chẳng ai, thích yêu nguời nghèo
Tôi không say mê, hay tại tôi, thiếu sang mặc đẹp
Tôi khôn tôi ngoan, nhưng vẫn nghèo, thì ai biết
Ngay khi trong tay, không có tiền, bảo ai nghe.

[ĐK]:
Xưa nay, nếu nghèo, là túng thiếu
Sợ đời, nhiều gieo neo
Làm sao, cũng vẫn nghèo
Nghèo nhưng, luôn luôn, vẫn vui tươi
Luôn luôn, hé môi cười
Luôn luôn, vẫn yêu đời.

Khi tôi sinh ra, mang được ngay, tiếng con nhà nghèo
Qua bao nhiêu năm, không đổi thay, lớn lên còn nghèo
Đêm đêm đôi mi, mong giấc ngủ, mời không đến
Tương lai đi xa, tôi mến nghèo, nghèo thương tôi.

***
Đêm đêm đôi mi, mong giấc ngủ, mời không đến
Tương lai đi xa, tôi mến nghèo, nghèo thương tôi.

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét