Lời bài hát Người Là Niềm Tin Tất Thắng

Đất nước nghiêng mình
Đời đời nhớ ơn
Tên Người sống mãi, với non sông Việt Nam
Lời thề sắt son, theo tiếng gọi Bác gọi
Bốn ngàn năm dồn lại hôm nay
Người sống trong muôn triệu trái tim. 

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Rạng rỡ núi sông 
Vì độc lập tự do đường lên phía truớc rực màu cờ sao
Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu
Nguời là niềm tin tất thắng sáng ngời.

Thế giới nghiêng mình
Loài người tiếc thương
Đây người chiến sỹ, đấu tranh cho tự do 
Người là ước mơ, của các dân tộc 
Tiếng Người vang vọng đến mai sau
Nguyện ước theo con đường Bác đi. 

Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh ôi trái tim Người
Nặng nghĩa bốn phương
Vì độc lập tự do đường lên phía truớc rực màu cờ sao
Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu
Người là niềm tin tất thắng sáng ngời.

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét