Lời bài hát Tinh Viet Lao (Beat)

Em ở bên này Tây Trường sơn,
anh ở bên này Đông Trường Sơn, 
luôn gửi cho nhau câu hát ân tình,
câu hát dân ca Lào Lùm, Lào Sủng,
Lào Thơơng, câu hát dân ca của quê mình Quan Họ, 
đến với nhau người ơi, người ở đừng về,
Em ở bên Tây, anh ở bên Đông,
hai đứa nghe chung tiếng gà gáy sáng, 
đất nước triệu Voi, đất nước Tiên Rồng,
chung bước đi lên xây đắp mối tình,
tình Việt Lào anh em, tình việt Lào anh em, 
mãi mãi không bao giờ phai

Thư Viện Lời Bài Hát

Đăng nhận xét