Lời bài hát Vì Yêu

Vì tình yêu Jê Sus đã đến Nơi thế gian tối tăm ô tội Ngài vui gánh bao nhục hình đắng cay Vì yêu chúa tuôn huyết thay tôi Để chính tôi nhận được ánh sáng Và bước đi trong tình yêu Cha. Vì yêu nên chúa Jê Sus đã đến Nơi thế gian tối tăm tuyệt vọng Ngài thương xót bao cuộc đời đớn đau Tình yêu Chúa tha thiết đêm ngày Chờ bước ai tìm về ăn năn Lòng bình an tâm hồn thỏa vui. Chúa yêu thương phận người hư mất Lìa ngôi hiển vinh giáng sinh làm người Gô gô tha Gê Sus tuôn huyết Vì tôi với anh Vì tội tôi với anh. Niềm đau Jê Sus mang trên đồi cao Giáo đâm vào hông huyết Chúa tuôn tràn Lằn roi đau thương Chúa cam chịu Vì Chúa yêu người tội như tôi Chúa kêu gọi anh tìm về bên Chúa Đổi mới tâm linh trong ơn Ngài Đời anh trong tay Jê Sus nhân từ Mãi thắm tươi.

Đăng nhận xét